Flere beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen

Fremgang i beskæftigelsen

Danmarks Statistik fortæller i en ny rapport, at byggebeskæftigelsen steg med 0.7 pct. i årets 2. kvartal.

Byggebranchen trender

Antallet af beskæftigede inden for bygge- og anlægsbranchen steg til 177.500 personer i andet kvartal mod 176.300 i første kvartal af 2019, efter der korrigering for normale sæsonudsving. Byggebeskæftigelsen fortsætter dermed den stigende trend som startede i 2013 og er nu på sit højeste siden 2008.

Én faggrupe står ud fra mængden

Kigger man på de enkelte faggrupper inden for byggeriet, er det især tømrermestrene der har den største fremgang. Sammenligner man tallene fra samme kvartal året før er tømrermestrene steget med 6.6% og dermed er der 3.400 flere beskæftiget i løbet af et år. Anlægsentreprenører oplever også positiv stigning på 4,4% sammenlignet samme kvartal i 2018. Det er kun VVS-installatører som oplever en lille nedgang i beskæftigelsen på 0,4%.

Omsætningen i branchen fortsat stigende

I første kvartal 2019 udgjorde omsætningen i alt 67,9 mia. kr. Sammenlignes dette med det første kvartal i 2018 er dette en stigning på 18,7 mia. kr. Det er især inden for arbejdsområderne nybyggeri og tilbygning som udgør den største del af omsætningen med 31,7 mia. kr. 

De samlede tal i rapporten viser, at der er godt gang i væksten inden for bygge- og anlægsbranchen, hvor også uddannelsesinstitutionerne mærker stigende interesse for uddannelserne inden for byggeri og anlæg.

Indholdsfortegnelse

Scroll to Top