IT-investeringer i bygge- og anlægsbranchen er faldende i 2018

Efter nogle år med stigende investeringer i bygge- og anlægsbranchen ser det nu ud til at der er et fald det seneste år.

Til trods for at Dansk Byggeris nye IT-analyse for 2018 viser at brugen af IT stiger år for år på de danske byggeprojekter, er branchen fortsat lang bagud i forhold til resten af markedet, hvor investeringer per medarbejder er en femtedel, hvis man sammenligner med resten af erhvervslivet. Under halvdelen af de adspurgte virksomheder angiver at de har købt IT-værktøj inden for det seneste år. Det samme ses på de investeringer der er lavet for at understøtte virksomhedernes arbejdsprocesser. Mere end 70% siger at de slet ikke har investeret i IT-tekniske redskaber.

Stort behov for bedre IT-værktøjer

Selvom tallene i undersøgelsen er faldende for IT-investeringer, er det ikke ensbetydende med at behovet ikke er der. 25% – 30% af de adspurgte virksomheder siger, at de godt kunne tænke sig bedre IT til at styre produktionen, kvalitetssikring samt kalkulation. Dette kan godt indikere, at behovet og ønsket for at benytte IT i det daglige for at løfte den daglige byggeproces er der, men det kan være svært for de enkelte virksomheder at finde det IT-værktøj der giver dem værdi i hverdagen.

Det handler om at imødekomme branchen

Hos Inspectly mærker vi også behovet og ønsket fra vores kunder, om løbende at forbedre og skabe løsninger der imødekommer branchens behov. For vores kunder handler det hele tiden om at have det forkromede overblik over hele byggeprojektet, samtidigt med at det skal være nemt og hurtigt at udføre de enkelte opgaver. Vi arbejder således hver dag for at gøre Inspectly til et samlingspunkt for al information og dokumentation, der løbende understøtter byggeprocessen. 

I samarbejde med vores kunder udvider vi løbende Inspectly, så systemet understøtter flere og flere arbejdsprocesser i byggeriet. Næste skud på vores modulstamme bliver digitale aftalesedler. 

Læs hele analysen her: www.danskbyggeri.dk/media/36580/barometer_it-analyse.pdf

Indholdsfortegnelse

Scroll to Top