HSE – Til entreprenøren

Quality, Health, Safety and Environment på dansk arbejdsmiljø -sikkerhed og miljø, er et område med et stigende fokus fra både bygherrer og entreprenører.

 

For få år siden var kvalitetssikring (Q) det nye og et punkt man tillagde særlig betydning når en entreprenør skulle udvælges til en byggesag. Efterhånden som digital kvalitetssikring er blevet mere udbredt og samtidig er et parameter flere og flere entreprenører leverer godt på, har fokus udvidet sig til i stigende grad også at inkludere arbejdsmiljø (HSE).

Forebyg arbejdsulykker og sikr et forsvarligt arbejdsmiljø med Inspectly

Formålet med HSE er både forebyggelse af arbejdsulykker og at sikre en forsvarlig arbejdsmiljømæssig drift. Derudover er det centralt at lære af de fejl og problematikker der opstår undervejs for at undgå gentagelse.

Helt lavpraktisk handler det om at registrere observationer, nærvedhændelser og sørge for at eksempelvis mønsterrunderinger er udført.

Hos Inspectly leverer vi et værktøj til at foretage registreringer, ligesom du kender det fra kvalitetssikring. Vi er dit værktøj i marken til at dokumentere og registrere observationer og hændelser. Med Inspectly kan du operationalisere arbejdsmiljø- og -sikkerhedsprocesser og politikker. Både i forhold til registrering, journalisering, afrapportering – og ikke mindst i forhold til læring på baggrund af de data der indsamles.

null

Se her hvordan Kemp & Lauritzen bruger Inspectly til deres arbejdsmiljø og -sikkerhedsarbejde

Godt arbejdsmiljø kan også være god forretning

Som entreprenør er arbejdet med HSE ikke kun et godt for dine medarbejdere og det generelle sikkerhedsniveau. Det er en stor økonomisk gevinst for virksomheden at forebygge ulykker og sygefravær. Beregninger hos nogle af vores kunder viser at det koster op til 3000 kr. om dagen at have en medarbejder sygemeldt. Derfor er der mange penge at spare på at reducere arbejdsmiljørelateret sygefravær.

Ligeledes ser vi hos Inspectly i stigende grad bygherrer der indbygger bonusordninger for at understøtte en seriøs og effektiv indsats omkring arbejdsmiljø. Er du som entreprenør god til at levere på HSE kan der altså være kontante fordele at hente.

For både bygherrer og entreprenører er sandheden at arbejdet med HSE er enormt vigtigt for medarbejderes sikkerhed og en rigtig god forretningsbeslutning.

Tilbage står spørgsmålet – hvordan går du så i gang med det arbejde?

At øge fokus på HSE vil være med til at:

  • Beskytte dine medarbejdere imod ulykker samt reducere sygefravær
  • Fastholde arbejdskraft. Mere tryghed og vished om sikkerheden giver færre grunde til at søge andre steder hen
  • Påvirke din organisations omdømme, idet du bliver kendt som et sted med et godt arbejdsmiljø
  • Styrke produktivitet og profit, da sygemeldinger er gift for disse parametre
  • Gøre dig mere konkurrencedygtig idet du kan vise du har styr på dit arbejde med HSE

Vi kender proceduren og vi har værktøjet

Såfremt du er Inspectly kunde har du allerede værktøjerne til implementering af HSE-arbejdet.

Du kender fremgangsmåden fra dit digitale kvalitetssikringsarbejde. Det er i bund og grund, de samme metoder der går igen – både til registrering, journalisering og rapportering – både for de enkelte projekter men ligeledes på tværs.

Vi hjælper dig i gang og sikrer at du er godt på vej til at sikre et stærkt og sundt arbejdsmiljø. Har du lyst til at høre mere om hvordan Inspectly kan hjælpe dig med Q & HSE-arbejdet sidder vi klar til at tage en snak. Sammen arbejder vi for bedre byggeri

×
iKontrol skifter navn til Inspectly
Vi har fået nyt navn og udtryk, men vi er stadig det samme hold bag det samme produkt.
LÆS MERE OM NAVNESKIFTET HER
Vi er fortsat din foretrukne partner
indenfor digital kvalitetssikring