Software voor kwaliteitscontrole in de bouw

Kwaliteitscontrole in de bouw

Meer dan 750 Deense ondernemingsbedrijven gebruiken Inspectly dagelijks.

Gemakkelijk te gebruiken op de bouwplaats

Snel registraties maken in de app

Met de app van Inspectly kunt u eenvoudig en snel registraties maken voor uw kwaliteitscontrole direct vanaf de bouwplaats. De gegevens worden in het systeem opgeslagen en kunnen later in overzichtelijke rapporten worden afgedrukt. 

Neem foto's en markeer op de plattegrond

Zorg ervoor dat u altijd kunt zien om welke registraties van uw gebouw het gaat en waar ze zich bevinden. Voor alle registraties kunt u foto’s maken en op een plattegrond aangeven waar de foto is genomen. 

Rapporten afdrukken met één klik

De rapporten kunnen tijdens het hele proces worden afgedrukt

Uw kwaliteitscontrole wordt automatisch georganiseerd in ons systeem, zodat u op elk moment van het proces gemakkelijk en snel controlerapporten kunt afdrukken. Zo kunt u gemakkelijk een status verzamelen en doorgeven als iemand erom vraagt. Zo kunt u ook gemakkelijk uw controleverslagen klaar hebben wanneer ze moeten worden ingediend. 

U kunt ook de opdrachtgever en andere derden toegang geven tot uw digitale kwaliteitscontrole, zodat zij direct kunnen volgen in het extranet van Inspectly, ProjektWeb. 

project overzicht

Overzicht gedurende het hele project

Krijg snel een overzicht met onze dashboards

Via gebruiksvriendelijke dashboards zorgen wij ervoor dat u een goed overzicht krijgt van uw bouwproject gedurende alle stadia. Controleer bijvoorbeeld of de juiste controles worden uitgevoerd en of deze op het juiste tijdstip plaatsvinden. Zo bent u altijd op de hoogte van uw kwaliteitscontroles en hoe het bouwproces vordert vordert. 

Plan de kwaliteitscontrole van uw bouwwerken

Vooraf controlepunten definiëren

Met Inspectly kunt u vooraf controlepunten voor uw bouwprojecten selecteren. Dit kan ook direct op de plattegrond worden gedaan, zodat degene die de controle uitvoert weet waar hij het moet doen. 

Dit is een krachtig instrument voor de projectbeheerder om de kwaliteitscontrole te beheren en ervoor te zorgen dat deze representatief en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en eventuele verzoeken van de opdrachtgever en de autoriteiten wordt uitgevoerd. 

Gebruik uw gegevens om uw bedrijf te verbeteren

Leren van de gegevens

Met ons Insights Centre kunt u gemakkelijk en snel analyses uitvoeren voor uw bedrijf en uw verschillende projecten. Leer meer over uw eigen processen en optimaliseer uw bedrijf. De gegevens kunnen hier ook worden weergegeven in dashboards en overzichtelijke grafieken, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn. 

Er kunnen terreinen zijn waar u vaak fouten maakt. 

Zoek uit waar, zodat u in de toekomst niet dezelfde fout maakt. Dit bespaart zowel tijd als middelen – en wordt weerspiegeld in het resultaat.  

Eigenaar van de gegevens​

Niet alle systemen ondersteunen u als contractanten die eigenaar zijn van uw eigen gegevens, maar Inspectly wel. Dit dekt u in bij geschillen over uw bouwprojecten, want u kunt altijd teruggaan en uw documentatie van afzonderlijke projecten inzien.

Beschikbaar in 6 talen

Optimale samenwerking in meerdere talen

Meer informatie over Inspectly

De bouwsector staat bij ons altijd centraal.

Onze oplossingen zijn specifiek afgestemd op de vele uitdagingen waarmee de bouwsector dagelijks wordt geconfronteerd – en daarom vindt u geen betere tool voor kwaliteitsborging, kwaliteit, kennisdeling en documentbeheer dan Inspectly.

”Vaak gebruikt men het ene platform voor het waarborgen van kwaliteit en een ander om gegevens met betrekking tot werkomgeving en veiligheid vast te leggen. Binnen de infrastructuur van Kemp & Lauritzen hebben we Q én HSE op één plek verzameld met Inspectly.

Inspectly geeft ons de mogelijkheid om gegevens van beide gebieden op hetzelfde platform te verzamelen. Op die manier kunnen we zowel de kwaliteit waarborgen als de gegevens over de werkomgeving verzamelen op één en hetzelfde platform.”

Signar Hammer

Signar Hammer

Projectmanager, Kemp & Lauritzen