Digital egenkontroll gör att BUUS Trädgårdsanläggning nu har allt samlat i ett system

BUUS Trädgårdsanläggning tröttnade på att krångla med papper och kamera – och att lägga alltför mycket tid på att dokumentera det utförda arbetet.

Därför valde de att skaffa digital egenkontroll hos Inspectly, och nu kan de utföra sin egenkontroll direkt på plats. När de ska visa fram dokumentationen kan de göra det snabbt och enkelt med några få klick.

Berit Andersen

Anläggningstekniker, BUUS Trädgårdsanläggning

“Så fort vi kommer ut till en byggplats öppnar vi Inspectly. Jag skickar det till byggledaren på byggplatsen, och de kan gå ut och säkra kvaliteten medan jag sitter på kontoret och fortlöpande kan kontrollera hur långt de har kommit i processen.”

Kunderna är positivt överraskade över egenkontrollrapporten

Att gå över till digital egenkontroll har inte bara gjort arbetet lättare. När BUUS Trädgårdsanläggning tidigare skulle överlämna en rapport till kunderna blev det gjort på det gamla sättet, med byggmöten och genom att gå igenom allt från start till slut – medan allt antecknades på papper.

“Vi har fått bra feedback från våra kunder. De är positivt överraskade jämfört med förr i tiden, för de är inte vana vid att kvalitetssäkringen görs digitalt. De är vana vid den gamla modellen, där man tar några byggmöten och sätter sig ned och skal genomgå hela processen från start till slut.”

Samla mottagarkontroll, slutkontroll och processerna

Med digital kvalitetssäkring upplever BUUS Trädgårdsanläggning att de har fått bättre överblick och kontroll över sina uppdrag och processer. Allt från mottagarkontroll och byggmöten till slutkontroll. De ska inte längre krångla med papper, och kunderna kan snabbt få en rapport om de behöver det.

Den enkla appen från Inspectly rymmer allt de behöver, och det första de gör när en ny uppgift kommer är att starta den. På det viset vet alla vad som ska göras, vilket betyder att de kan arbeta mer effektivt.

Så har digital egenkontroll förbättrat arbetsprocesserna

Med bara ett klick är rapporten klar till kunden

För BUUS Trädgårdsanläggning har det blivit lättare att ge deras kunder bättre inblick i hela processen – vilket har gett gladare kunder.

Arbetsbördan med kvalitetssäkring har blivit minimal

Det läggs inte längre alltför mycket tid på att anteckna allt på papper eller många timmar på att utarbeta kvalitetsrapporter till kunderna – varken under arbetets gång eller efter att ett uppdrag har avslutats.

Vill du veta mer om Inspectly?

Har du frågor om systemet eller vill du ta reda på mer om dina möjligheter?

Boka ett möte med våra rådgivare så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för dig – helt utan köpkrav.

Rulla till toppen