Registrering av avvikelser

Dokumentera dina avvikelser i Inspectly

Behöver du få ordning på processerna för registrering av avvikelser? Och behöver du ett system som kan generera avvikelserapporter för dina projekt?

Byggprojekt genomförs sällan utan avvikelser från det ursprungliga avtalet. Därför behöver många entreprenadföretag kunna dokumentera när avvikelser uppstår. Och det kan vi hjälpa till med. Med Inspectly får du ett system där du kan registrera dina avvikelser för enskilda byggprojekt.

Enkel registrering av avvikelser direkt på byggnadsplatsen

Med Inspectly får du en användarvänlig plattform för registrering och journalföring av dina avvikelser. Systemet gör det möjligt att effektivisera processen bakom enskilda avvikelseregistreringar, eftersom du kunskapa standardchecklistor och formulär för registrering av avvikelser.

På så sätt kan du göra det enkelt att genomföra registreringar för personerna på byggarbetsplatsen, eftersom det finns färdiga fält att fylla i.

Vårt system har en tydlig struktur, och medarbetare kan bland annat markera på planritningen var avvikelsen finns samt lägga till en kommentar om vad den innebär. Dessutom kan du ta bilder av avvikelsen, spela in ljudfiler eller rita skisser om det behövs.

Bra överblick över dina avvikelserapporter

KMA-ansvariga behöver en bra överblick över avvikelser så att de kan hålla reda på hur arbetet framskrider på byggplatsen. Det kan de med Inspectly.

I systemet kan de snabbt se avvikelserna uppdelade efter byggprojekt och eventuella underkategorier. På så sätt har de färdig dokumentation i händelse av att de behöver avvikelserna för att förklara varför ett byggprojekt drar ut på tiden. Om det behövs en rapport om avvikelsen, kan den skrivas ut med några få klick.

Dessutom är det möjligt att kommunicera om enskilda avvikelser direkt i Inspectly. Det sker genom Inspectlys ProjectWeb, som ger externa parter åtkomst till specifika byggprojekt. Här kan en avvikelse till exempel skickas till byggmästaren, som sedan kan kommentera på saken direkt i systemet. På så sätt samlas kommunikationen i Inspectly.

Behöver du gå ett steg längre än bara en avvikelserapport?

Om avvikelsen är av det slaget att det krävs en teknisk förfrågan eller upprättande av ÄTA-arbete, har Inspectly förstås även stöd för det.

Vårt system för både tekniska förfrågningar och ÄTA-arbeten fungerar i grund och botten på samma sätt som när du skapar avvikelser eller avvikelserapporter, men i dessa fall är kommunikationen med byggmästaren eller huvudentreprenören essentiell.

Du kan till exempel skicka dokument om ÄTA-arbeten för att åtgärda avvikelser och betalning för tilläggsarbetet detta medför till godkännande hos byggmästaren. På så sätt har du det registrerat direkt i Inspectly, så att du alltid har dokumentationen nära till hands – även i händelse av en tvist.

Kontakta oss och få hjälp att registrera dina avvikelser

Om det behöver ett system för att registrera av dina avvikelser och vill ha ett system där du kan skapa dina avvikelserapporter, ger vi dig gärna en demonstration av Inspectly.

Kontakta oss idag och hör mer om dina möjligheter.

Innehållsförteckning

Rulla till toppen