PLATTFORM FÖR KVALITETSSTYRNING​

Arbeta målinriktat med kvalitet och skapa värde för ditt företag

Använd tiden mer förnuftigt med Inspectly

Vi hjälper dig att effektivisera ditt arbete​

Med Inspectly kan du sätta din registrering och dokumentering på byggplatsen i system, så det snabbt och enkelt kan utföras av alla på företaget. Det sparar både tid och resurser.

Registreringarna journalförs automatiskt i systemet, så du kan följa dem under byggprocessen. Dessutom kan du med bara ett klick skriva ut rapporter – antingen när projektet avslutas, eller om du bara vill se status under tiden. Alla data kan senare användas i ditt arbete med kvalitetsstyrning.

Äg dina egna data och stå bättre rustad vid konflikter​

Håll ordning på din dokumentation om en tvist skulle uppstå

Har du en egen plattform för kvalitetsstyrning, äger du också dina egna kvalitetsdata. Det tryggar dig om det skulle uppstå tvister med externa partner, och kan i slutändan spara dig mycket pengar.

Bra kvalitetsstyrning är både att äga och använda data på ett förnuftigt sätt, så du hela tiden förbättrar ditt företag och styrker ditt resultat. Inspectly skapar den perfekta ramen för just detta.

Skapa värdefull kunskap om ditt företag med data och kvalitetsstyrning​

Gör en insats där det är meningsfullt och optimera ditt företag​

När du har sparat många timmars arbete genom att effektivisera dina registrerings- och journalföringsprocesser, kan du ”återinvestera” dem genom att använda dem i vårt Insights Center. Här kan du enkelt tillgå data, så du kan lära av den och optimera ditt företag.

Datan kan hämtas både från enskilda projekt och på tvärs över flera projekt, så du kan identifiera mönster i ditt företags arbetsgångar.

Finns det till exempel en typ av fel och brister som ni gör ofta, i flera olika projekt? Kostar det en massa i form av extra jobb och material? Ta reda på var ni kan göra en insats för att undvika felen i nästa projekt. DET är kvalitet som kan ses i resultatet.

Rulla till toppen