PLATTFORM FÖR BESIKTNING

Besiktning

750+ företag använder Inspectly i vardagen

Få full kontroll över varje steg i din arbetsprocess

Få fullständig kontroll över dina arbetsprocesser genom att minska avståndet mellan varje arbetsprocess så mycket som möjligt. Antal brister och fel kan snabbt nå upp på flera hundra eller tusen, samtidigt som de kan stamma från flera entreprenörer. För att kunna hantera bristerna är det nödvändigt att ha ett IT-system för det – Inspectly har designats just med detta i åtanke.

Så fungerar modulen

1: Upprätta och tilldela brister direkt på byggnadsplatsen

Påvisa brister, samla dem på listor och tilldela uppgifterna till entreprenörerna.

2: Korrigera och dokumentera brister

Entreprenörerna korrigerar bristerna och dokumentation på detta laddas upp till systemet.

3: Godkänn eller avvisa korrektioner

Genom systemet kan projektledaren följa korrektionen av bristerna efter hand som den sker och avslutningsvis godkänna korrektionerna.

4: Bibehåll överblicken över processernas framsteg och generera rapporter

När som helst under arbetsprocessen kan bristlistorna snabbt exporteras och samlas i en rapport – det är så enkelt som ett klick.

Fördelen med att använda Inspectlys system för besiktning

Från början till slut hjälper Inspectly dig med att planera projektets arbetsprocesser, hantera din KS samt övervaka dina framsteg.

Komplett överblick över din besiktning

Inspectly ger dig en överblick över brister och fel och deras status: påbörjad, igång, väntar eller avvisad. Det är även möjligt att följa med i dokumentationen live och att motta aviseringar när en brist får ändrad status.

Inspectly inkluderar också ett sökfilter, så att du kan avskilja bristerna och få mer överskådlighet. Du kan bland annat filtrera på entreprenör eller status.

Markera ärenden för effektiva arbetsflöden

I Inspectly kan du se registreringar som listor eller direkt på planritningen. Med en visuell överblick över bristernas placering, kan entreprenörer utföra sina jobb enklare och mer effektivt. Det gäller särskilt större projekt, där en lång generisk lista kan resultera i att entreprenören lägger mer tid på att förflytta sig mellan bristerna än på själva korrektionen.

Inspectly mangelgennemgang kommunikation i appen

Kommunicera direkt i appen

Det är möjligt att lägga till kommentarer om bristerna både från plattformen och appen. Det är ett enkelt men effektivt sätt att dela viktig information om ärendet. Ett exempel på användning kan vara om en entreprenör väntar på leverans av material till en korrektion, eller specifik information om en statusändring.

Istället för att skriva, kan du med Inspectly även diktera anteckningar, vilket gör systemet mer tillgängligt, enkelt och effektivt att använda.

Dela framåtskridandet med kunderna i ProjektWeb

Med Inspectlys plattform till projektledare och appen till entreprenörer, är ProjektWeb tredje parters ingång till systemet. Projektledaren tilldelar åtkomsten, som gör det möjligt att dela bristlistor och dokumentation för dessa till besiktning, korrektion eller externt godkännande.

Tredje parter tilldelas gratis åtkomst till ProjektWeb

Därför är effektiv hantering av din besiktning viktig

Brister och fel är allvarliga problem som ofta resulterar i stora förseningar och höga omkostnader på byggprojekt. I vissa fall kan den slutgiltiga betalningen till entreprenörerna till och med undanhållas till dess bristerna har åtgärdats.

Undvik att slösa med tid och material

Korrektion av brister är dyra för alla involverade parter och de orsakar båda förseningar och överskridna budgetar.

Undvik att förlora information

Arkivering av brister i systemet säkrar transparens samt att ärendeinformationen inte försvinner. Med spårbara brister får du också en överblick över entreprenörer samt vilka områden de är involverade i.

Samla och dela din kunskap

Genom att hantera besiktning systematiskt, och genom att säkra dig att all dokumentation för ärenden registreras och sparas korrekt, gör du det möjligt att få inblick i och lära av tidigare brister så att du kan undvika att göra samma fel igen.

Detta utbyte kommer med tiden, och hjälper dig minska frekvensen på bristerna och deras grad av allvar, så att du i slutändan sparar en massa tid och pengar.

Hör mer om besiktning

Designad till yrkesutövaren

Våra lösningar är skräddarsydda specifikt till byggnadsbranschens många utmaningar – därför hittar du inte ett bättre verktyg för KS och kvalitet än Inspectly.

Rulla till toppen