INSPECTLY KS-PLATTFORM

Eftersyn

Säkrar en effektiv hantering av alla dina service-eftersyner med Inspectly.

Eftersyn app til byggeri

750+ företag använder Inspectly i vardagen

Effektivisera dina eftersyner och behåll full överblick med kalender och karta

Basis vist på PC og tablet

Den digitala lösningen för eftersyn

Men Inspectlys modul Eftersyn kan du optimera arbetsprocessen för planering, utförande och dokumentation av eftersyn. Genom central styrning av data säkrar du att dina servicetekniker genomför eftersynen på rätt grundval. 

Du definierar plats och material, tilldelar checklistor och planerar ditt servicebesök i systemet. På så sätt är allt redo för att serviceteknikern på bygget enkelt kan genomföra eftersynen direkt i appen.

Planera ärenden direkt i kalendern

Med kalenderfunktionen i eftersynsmodulen kan du enkelt planera din eftersyn både på person- och gruppnivå. Genom en praktisk dra och släpp-funktion kan de planerade eftersynerna placeras direkt i kalendern under en grupp eller enskild medarbetare. 

På så sätt har du alltid överblick över dina eftersyner, samt hur upptagna dina medarbetare är.

Flex One logo

Uppnå stora besparingar

FLEX1ONE är service-eftersynskund och använder Inspectly till service-eftersyn av hundratals hissar och däckmonteringsmaskiner. 

”Genom central styrning av checklistorna kan vi genomföra ändringar hos alla medarbetare på en gång. I den digitala världen kan en checklista ändra utseende baserat på de svar som en medarbetare ger. Det betyder att vi kan fråga om rätt saker i förhållande till producent, hisstyp, eftersynsintervall, etc. Det ger våra medarbetare bättre överblick, eftersom checklistorna endast innehåller relevanta frågor.”

Jannie Nielsen
Marketing koordinator, FLEX1ONE

Skanna och identifiera med hjälp av QR-koder

Genom Inspectlys QR-koder kan varje material scannas och identifieras. Detta säkrar dels att medarbetaren alltid vet att han/hon arbetar med rätt material, dels att den färdiga servicerapporten alltid sparas under rätt ärende.

QR koder i Inspectly
Fotodokumentation mand kigger på plantegning

Central styrning av dina projekt

Med Inspectlys eftersynsmodul kan du optimera din arbetsprocess i förhållande till planering, utförande och dokumentation av eftersyn. Genom central styrning av checklistor kan du genomföra ändringar hos alla dina medarbetare på en gång. På så sätt säkrar du att dina medarbetare genomför eftersyn efter rätt listor – då undviker du att det utförs eftersyn med fel checklistor. 

Många använder checklistor i pappersformat, men med Inspectly undviker du att skicka ändringar till enskilda medarbetare. Medarbetaren slipper komma ihåg att skriva ut den nya versionen, vilket sparar en massa tid.

Hör mer om Eftersyn

Designad till yrkesutövaren

Våra lösningar är skräddarsydda specifikt till byggnadsbranschens många utmaningar – och därför hittar du inte ett bättre verktyg för KS och kvalitet än Inspectly.

Rulla till toppen