God kunskapsdelning med checklistor och Knowledge Alerts

750+ entreprenadföretag använder Inspectly i vardagen

Skicka ut Knowledge Alerts som aviseringar

Har alla medarbetare förstått?

Med vår lösning för lätt och snabb kunskapsdelning kan du skicka ut aviseringar till dina medarbetare om att de ska läsa ett specifikt dokument eller se en video.

Därefter ska de bara svajpa för att bekräfta att de har sett videon eller läst dokumentet.

Allt samlas som lättillgänglig statistik, där du alltid har överblick över vem som har läst vad.

dina medarbetare viktiga

dokument?

Förstår dina medarbetare viktiga dokument?

Säkerställ god förståelse av er kunskapsdelning

Genom att tillfoga en checklista med frågor till dina Knowledge Alerts kan du få mer kunskap om ifall företagets medarbetare rent faktiskt förstår vad de läser.

Det säkerställer även en aktiv läsning av viktiga dokument som till exempel säkerhetsinstruktioner, processbeskrivningar eller KLS-dokument.

Gör dina egna frågor

Användardefinierade frågor ger många möjligheter i er kunskapsdelning

Genom att definiera era egna frågor till de olika dokumenten kan ni fokusera på det som är viktigt att förmedla vidare.

Men valfriheten skapar även andra möjligheter. Behöver ni kanske få feedback på ett visst dokument? Skapa en fråga i checklistan där ni ber folk om just det.

Statistik över checklistor

Statistik över din kunskapsdelning

Få större inblick i företagets kompetenser

Använd statistiken över de olika svaren på frågorna för att åtgärda rätt saker.

Svarar många fel på någon av frågorna, till exempel? Kanske behövs det extra eller bättre information på området.

Svarar en viss medarbetare ofta fel? Kanske har hen svårt att läsa företagets dokument och skulle dra nytta av att få det förklarat i en video istället?

Signar Hammer

Projektledare, Kemp & Lauritzen

“Vi har uppnått stora besparingar på den tid vi lägger på att samla in vår dokumentation. Dessutom har vi ökat kvaliteten på vår egenkontroll.”

Hör mer om Inspectly​

Designad till yrkesutövaren​

Våra lösningar är skräddarsydda specifikt till byggbranschens många utmaningar – därför hittar du inte ett bättre verktyg för KS och kvalitet än Inspectly.

Rulla till toppen