PLATTFORM FÖR EGENKONTROLL

Egenkontroller i byggbranschen med digitala checklistor

750+ danska entreprenadföretag använder Inspectly i vardagen

Kvalitetssystem för din egenkontroll

Med Inspectlys lösning för egenkontroll kan du dokumentera och observera dina framsteg fortlöpande under hela byggprocessen. Själva appen är enkel att använda ute på byggplatsen, och den understödjer alla slags checklisteformat.

Du kan tillgå de olika registreringarna när som helst i enkla översikter och statistik. På så sätt håller du dig hela tiden uppdaterad om hur projektet framskrider.

Bra struktur och överblick

Säkerställ bra struktur och överblick ute på byggplatsen, så alla är med hela vägen. Det gör er egenkontroll snabbare och mer effektiv, vilket i slutändan kan ses på resultatet.

Kombinera med vår lösning för bristgranskning. På så sätt kan du snabbt och enkelt åtgärda era brister efter hand som de dyker upp i byggprocessen. Läs mer här.

Lätt och okomplicerad egenkontroll

1. Dokumentera snabbt och enkelt med både bilder och text i överskådliga checklistor. Du kan både använda våra standardmodeller till stort sett alla branscher och göra dina egna mallar och spara dem till framtida projekt.

2. Alla registreringar skickas automatiskt till vår projektplattform, där ni senare kan redigera och korrigera dem vid behov. Här får du också överblick över genomförda kontroller, processer och eventuella brister.

3. Följ ditt byggprojekt i realtid från vår plattform med dashboards, så du enkelt och överskådligt kan upptäcka eventuella fel. På så sätt kan du åtgärda fel kontinuerligt i byggprocessen.

4. Skriv enkelt ut automatiskt genererade rapporter om din egenkontroll som PDF. Både under byggprojektets gång och av.

Så skiljer sig Inspectly från andra

Få mer kunskap genom era data

Med Inspectlys Insights Center kan ni snabbt och enkelt generera analyser på tvärs över projekt. På så sätt kan ni få mer kunskap om egna processer och optimera ert företag. Datan visas i överskådliga diagram.

Finns det specifika områden där ni ofta gör fel? Få insikt om var det är, så ni kan undvika det i framtiden. Det sparar både tid och resurser.

Ni äger er egen data

Inte alla system understödjer att ni som entreprenörer äger er egen data, men det gör Inspectly. På så sätt är ni tryggade om det skulle uppstå konflikter eller tvister omkring ert bygge, eftersom ni alltid kan gå tillbaka och se er egen dokumentation från enskilda projekt.

Bra överblick under hela projektet

Vi hjälper dig att bevara överblicken över ditt arbete med kvalitet och egenkontroll

Med Inspectly kan du alltid få en överblick över projektets framsteg. Det gör det möjligt att övervaka kvaliteten på ditt arbete under tiden och göra en insats om det till exempel finns fel och brister som behöver rättas till.

Ni bestämmer själv vem som ska kunna följa enskilda projekt. Det er även möjligt att ge externa personer åtkomst till att se rapporterna, utan att de kan redigera dem.

insights i inspectly

Enkla och effektiva svar på byggplatsen

Med Inspectly kan du vägleda yrkesutövaren så att registreringsprocessen blir så enkel, snabb och effektiv som möjligt. Du har full möjlighet att bestämma ramarna för yrkesutövaren.

Designad för yrkesutövaren

När yrkesutövaren ska registrera och dokumentera sitt arbete på byggnadsplatsen kan det vara i allt slags väder, och i situationer där det är avgörande att det digitala verktyget är användarvänligt. Med Inspectly kan yrkesutövaren ta bilder, spela in video, diktera och skriva anteckningar – med många olika möjligheter att fylla i registreringarna kan det inte bli enklare.

Din KS-handbok är alltid redo

Exportera och skriv ut din digitala egenkontroll fortlöpande​

Efter hand som du registrerar ditt arbete journalförs dokumentationen i Inspectly. Här kan du med några få klick automatiskt generera KS-handboken och fortlöpande rapporter, både under projektets gång och vid dess avslutning. De professionella rapporterna anpassas med din logotyp och dina färgval.

Du kan också ge byggmästaren och andra tredje parter åtkomst till din digitala KS (eller utvalda delar av den) i Inspectlys extranät, ProjektWeb.

Få full kontroll över alla dina registreringar

Bestäm kontrollpunkter på förhand

Med Inspectly kan du avtala kontrollpunkter innan entreprenören överhuvudtaget är ute på byggplatsen. Detta är ett kraftfullt verktyg för projektledaren till att styra kontrollerna och säkerställa att de utförs representativt och i enlighet med byggmästarens önskemål.

Hör mer om digital kvalitetssäkring

Designad till yrkesutövaren

Våra lösningar är skräddarsydda specifikt till byggbranschens många utmaningar – därför hittar du inte ett bättre verktyg för KS och kvalitet än Inspectly.

FAQ – Egenkontroll

I byggnadsbranschen används egenkontrollfortlöpande för att samla dokumentation och registreringar under projektets gång, så att företagets arbete med kvalitet säkerställs och dokumenteras. Med Inspectly som stöd för egenkontrollen centraliseras och optimeras registrering, journalföring och rapportering av din dokumentation. Samtidigt säkerställer Inspectly en systematisk överblick så att du alltid vet hur långt du har kommit i processen – därmed har du även möjlighet att rätta till riktningen vid behov, så att du kan vara säker på att komma i mål med din KS.

Läs mer om hur digital kvalitetssäkring fungerar jämfört med den traditionella metoden med papper och penna i vårt blogginlägg här.

Egenkontroll med Inspectly är skräddarsydd till byggnadsplatsen för att underlätta arbetet med KS och kvalitet. Modulen stödjer arbetet med kvalitetssäkring genom lösningar som både är enkla i praktiken, men också har avancerade anpassningsmöjligheter – därmed är systemet väldigt flexibelt och kan anpassas efter dina specifika behov och önskemål.

Inspectlys Digital KS skapar värde på kort sikt, men framför allt även på lång sikt.

Funktionerna som nämns här på sidan gör kontrol-processen enklare och mer effektiv för entreprenören, och det är den typiska anledningen till att byggnadsbranschen väljer att använda en digital lösning som Inspectlys Digital KS. När Egenkontroll har lämnats in och godkänts är det naturligt att avsluta det kapitlet och gå vidare till nästa – men just här finns det stora värdet.

Med Inspectly får du insikt och kunskap genom den data som kommer från din dokumentation.

  • Du förbättrar dina arbetsflöden framöver, eftersom de kartläggs så att du kan se var de kan rättas till.
  • Du kan åtgärda de områden där arbetsflödena släpar efter eller kan optimeras.
  • Du kan förebygga fel och brister eftersom möjliga problem blir synliga.
  • Du kan identifiera fel tidigare i byggprocessen, och ju tidigare de åtgärdas, desto mer minskar kostnaderna.

Läs mer om hur Inspectly ger dig fullt utbyte av dina data här.

Inspectly har många funktioner som gör systemet till den idealiska lösningen för byggbranschen. Systemet är intuitivt och snabbt att komma igång med – flera av våra kunder har upplevt att de kunde börja använda det redan några timmar efter att systemet öppnats för första gången.

Underleverantörer och tredje parter (t.ex. byggmästare och opartiska inspektörer) kan få åtkomst till Inspectly gratis.

Läs mer om Inspectlys uppdrag att få ut mer värde ur dokumentationen.

Inspectly har ingått många samarbeten med företag så att vi tillsammans kan erbjuda lösningar som är helt skräddarsydda efter just dina behov.

Läs mer om Inspectlys samarbeten.

Inspectlys systerföretag, Onlimited, erbjuder även integrationer för Inspectly med de IT-system du använder i din vardag. Onlimited är ett IT-konsultföretag specialiserat på automatisering och digitalisering av processer och arbetsflöden.

Läs mer om möjligheterna för att integrera Inspectly med Onlimited som integrationspartner.

Inspectly är väldigt intuitivt att ställa in och du kan börja använda Egenkontroll direkt. Vi har designat introduktioner och guider på plattformen för att hjälpa dig komma igång med systemet från din första inloggning.

Efter hand som du kommer igång med systemet stöter du på virtuella guider, och du kan även läsa mer i hjälpartiklar eller se videoguider för ytterligare information. Våra duktiga kundtjänstmedarbetare är alltid redo att hjälpa dig med alla problem eller frågor du har.

Inspectlys kundtjänst inkluderar hjälpartiklar, obegränsad support, mötesbokning, introprogram, videoguider och guider på plattformen.

Hos Inspectly vill vi gärna visa dig hur intuitivt systemet är att använda, och bästa sättet att övertyga dig om det är att du själv får använda det. Därför erbjuder vi en 14 dagars gratis provperiod, där du kan prova Egenkontroll eller någon av våra andra moduler så att du får en helhetsbild av systemet och kan uppleva det i praktiken.

Provperioden kräver inget kontokort för att komma igång, och den upphör automatiskt så du slipper komma ihåg avanmälan efter två veckor.