PLATTFORM FÖR KVALITETSSÄKRING

Digital kvalitetssäkring

750+ danska entreprenadföretag använder Inspectly i vardagen

Full flexibilitet kring dina blanketter för kvalitetssäkring

Använd branschens KS-blanketter

Importera branschens standardblanketter direkt från Inspectlys blankettbank och anpassa dem till dina egna standarder och behov.

Utforma egna blankettmallar

I Inspectly är dina blankettmallar alltid tillgängliga för dig som standarder. Därifrån kan de länkas och anpassas till enskilda projekt.

samarbete-logotyper
Inspectly-Digital-KS-overblick-under-hela-projektet-2

Lättillgänglig överblick under hela projektet

Enkel och snabb orientering via dashboards

Med Inspectly kan du alltid få en snabb och effektiv överblick över ett projekts utveckling via dashboards. Det betyder att du kan övervaka framstegen i förhållande till kontrollmängden, så att du alltid kan vara säker på att kontrollerna utförs i tid.

Få full kontroll över alla dina registreringar

Bestäm kontrollpunkter på förhand

Med Inspectly kan du avtala kontrollpunkter innan entreprenören överhuvudtaget är ute på byggplatsen. Detta är ett kraftfullt verktyg för projektledaren att styra kontrollerna och säkerställa att de utförs representativt och i enlighet med byggmästarens önskemål.

Enkla och effektiva svar på byggplatsen

Med Inspectly kan du vägleda yrkesutövaren så att registreringsprocessen blir så enkel, snabb och effektiv som möjligt. Du har full möjlighet att bestämma ramarna för yrkesutövaren.

Designad för yrkesutövaren

När yrkesutövaren ska registrera och dokumentera sitt arbete på byggnadsplatsen kan det vara i allt slags väder, och i situationer där det är avgörande att KS-verktyget är användarvänligt. Med Inspectly kan yrkesutövaren ta bilder, spela in video, diktera och skriva anteckningar – med många olika möjligheter att fylla i registreringarna kan det inte bli enklare.

Din KS-handbok är alltid redo

Exportera och skriv ut din digitala KS fortlöpande

Efter hand som du registrerar ditt arbete journalförs dokumentationen i Inspectly. Här kan du med några få klick automatiskt generera KS-handboken och fortlöpande rapporter, både under projektets gång och vid dess avslutning. De professionella rapporterna anpassas med din logotyp och dina färgval.

Du kan också ge byggmästaren och andra tredje parter åtkomst till din digitala KS (eller utvalda delar av den) i Inspectlys extranät, ProjektWeb.

Hör mer om Digital kvalitetssäkring med Inspectly

Designad till yrkesutövaren

Våra lösningar är skräddarsydda specifikt till byggnadsbranschens många utmaningar – därför hittar du inte ett bättre verktyg för KS och kvalitet än Inspectly.