Din virtuelle kvalitetschef Inspectly

Vårt uppdrag…

...att understödja byggbranschens arbete med kvalitet

Inspectly började med uppdraget att skapa det främsta och mest intuitiva registreringsverktyget till byggbranschen. Men nu har vi gått steget längre och arbetar med kvalitet i ett vidare begrepp.

Vi fokuserar naturligtvis fortfarande på kvalitetssäkring i byggprocessen, men nu är vi inte bara en plattform för projektstyrning – vi är ett kvalitetssystem. Därför är det också vårt klara mål att visa våra kunder och samarbetspartners värdet av att arbeta med kvalitet från alla håll. Därför arbetar vi målmedvetet med att hjälpa våra kunder att få grepp om sina egna företag, och senare med att förankra den kunskapen i hela företaget genom god kunskapsdelning och kommunikation.

Med våra lösningar kan du bl.a. få mer insikt om fel och brister i ert arbete på byggplatserna. På så sätt kan du lära av dem och undvika dem i framtiden, vilket sparar både tid och resurser. Dessutom hjälper vi till med att sätta tidskrävande processer i system, så att de kan lösas både bättre och snabbare i hela företaget.

DET är kvalitet, och därför är Inspectly din virtuella kvalitetschef.

Din virtuella kvalitetschef

Hos Inspectly tänker vi kvalitet i ett brett perspektiv – inte bara som kvalitetssäkring eller dokumentering av kvalitet.

Med kvalitet menar vi istället alla de processer och förutsättningar som ska finnas på plats för att du ska kunna leverera hög kvalitet. Från dokumentering och registrering av ert arbete med bl.a. kvalitetssäkring till en mer datadriven aspekt, som ger er insikt i ert eget företag.

Vi anser dessutom att kvalitet innefattar god och systematisk kunskapsdelning i er organisation. Därför understödjer vi också kommunikationen fullt ut, så ert avstånd mellan kontor och byggplats blir kortare.

Data som skapar värde

Få värdefull kunskap ur din dokumentation

Om du är en del av den svenska byggbranschen, dokumenterar du redan kvaliteten av arbetet du utför. Varför inte använda den data du får ut av din dokumentation till att få mer insikt om dina processer och ditt företag?

Inspectly Blue Arrow 2

Data som skapar värde

Med Inspectlys verktyg utförs dina KS-processer enkelt och effektivt. Dina registreringar journalförs i systemet så att dokumentationen alltid är samlad på ett ställe.

Insikt

Din KS-dokumentation innehåller värdefulla data som alltid är tillgängliga i systemet. Inspectly gör datan lättillgänglig och överskådlig för dig i filtrerbar statistik.

Kunskap & Kommunikation

Med insikt i ditt arbete kan du identifiera var man kan optimera, så att du genom god intern kommunikation kan förbättra dina processer och ditt företags resultat.

Vår historia

En stor del av byggbranschen känner troligen igen iKontrol, som vi först hette i 2014. I november 2021 valde vi att byta namn till Inspectly, med uppdraget att sprida den höga kvalitet som våra digitala verktyg understödjer utanför Danmarks gränser. Förutom nytt namn och logga är vi dock precis samma som förut.

Vårt team

Det är människorna som driver maskineriet. Utan ett bra team skulle vi inte kunna lyfta våra kunders arbete med kvalitet. Som tur är består Team Inspectly av fantastiska människor som ivrar för det de gör. Det är vi både glada och stolta över.

Torben Kovaltsenko Jørgensen

CEO & Partner

Benjamin Mejbom Berndt

Partner & Lead Developer

Mette Ebert

COO

Simon Søvsø Høholt

CTO

Thomas CSO

Thomas Normann Frennesen

CSO

Jesper Wilhelmsen

CMO

Customer Care

Maria Cao

Customer Care Specialist

Claudia Bisconti

Customer Care Specialist

Hanne Pape

Customer Care Specialist

Customer Success

Andrea Dioni Bjærgager

Customer Success Specialist

Kristina Hviid

Customer Success Specialist

Albert Lystager

Customer Success Intern

Försäljning

Eva Wrist Axelsen

Advisor

Michael-Winther-Hansen.jpg

Michael Winther Hansen

Advisor

Utveckling

Kim Hermansen

Utvecklare

Mads Fielsøe Stoltenborg

Utvecklare

Christian Kemp Haugland

Utvecklare

Adem Erciyas

Utvecklare

Victor Kim

Utvecklare

Morten O'Keefe

Utvecklare

Torben Flyvholm

Test Manager

UX Design

Nathalie Møller

UX & UI-designer

Marketing

Jonas Engberg

Inbound Marketing Specialist

Rasmus Eiby Andersen

Product Marketing Specialist

Øvrige medarbejdere

Johanne Fyhn

Servicemedarbejder

Rulla till toppen