FLEX1ONE er gået digital med deres kvalitetssikring

FLEX1ONE er gået digital med deres kvalitetssikring

FLEX1ONE er gået digital med deres kvalitetssikring

FLEX1ONE er gået digital med deres kvalitetssikring

Virksomheden FLEX1ONE, der leverer lifte, maskiner og andet materiel til autoværksteder, anvender Inspectly til styring af opgaver og serviceeftersyn. FLEX1ONE foretager både installationer af autolifte og udfører årligt mange hundrede serviceeftersyn på bl.a. lifte og dækmonteringsmaskiner. Inspectly-systemet kan hjælpe til at effektivisere og højne kvaliteten af de processer, som er forbundet med serviceeftersynene. Det lykkedes os at arrangere et interview med Jannie fra FLEX1ONE, der satte lidt ord på, hvorfor virksomheden er gået den digitale vej.

Virksomheden FLEX1ONE, der leverer lifte, maskiner og andet materiel til autoværksteder, anvender Inspectly til styring af opgaver og serviceeftersyn. FLEX1ONE foretager både installationer af autolifte og udfører årligt mange hundrede serviceeftersyn på bl.a. lifte og dækmonteringsmaskiner. Inspectly-systemet kan hjælpe til at effektivisere og højne kvaliteten af de processer, som er forbundet med serviceeftersynene. Det lykkedes os at arrangere et interview med Jannie fra FLEX1ONE, der satte lidt ord på, hvorfor virksomheden er gået den digitale vej.

Virksomheden FLEX1ONE, der leverer lifte, maskiner og andet materiel til autoværksteder, anvender Inspectly til styring af opgaver og serviceeftersyn. FLEX1ONE foretager både installationer af autolifte og udfører årligt mange hundrede serviceeftersyn på bl.a. lifte og dækmonteringsmaskiner. Inspectly-systemet kan hjælpe til at effektivisere og højne kvaliteten af de processer, som er forbundet med serviceeftersynene. Det lykkedes os at arrangere et interview med Jannie fra FLEX1ONE, der satte lidt ord på, hvorfor virksomheden er gået den digitale vej.

Virksomheden FLEX1ONE, der leverer lifte, maskiner og andet materiel til autoværksteder, anvender Inspectly til styring af opgaver og serviceeftersyn. FLEX1ONE foretager både installationer af autolifte og udfører årligt mange hundrede serviceeftersyn på bl.a. lifte og dækmonteringsmaskiner. Inspectly-systemet kan hjælpe til at effektivisere og højne kvaliteten af de processer, som er forbundet med serviceeftersynene. Det lykkedes os at arrangere et interview med Jannie fra FLEX1ONE, der satte lidt ord på, hvorfor virksomheden er gået den digitale vej.

”Ved at digitalisere serviceeftersyn er det administrative arbejde blevet væsentligt nemmere, både ift. planlægning, påmindelser for eftersyn samt bestilling af servicedele.”

”Ved at digitalisere serviceeftersyn er det administrative arbejde blevet væsentligt nemmere, både ift. planlægning, påmindelser for eftersyn samt bestilling af servicedele.”

”Ved at digitalisere serviceeftersyn er det administrative arbejde blevet væsentligt nemmere, både ift. planlægning, påmindelser for eftersyn samt bestilling af servicedele.”

”Ved at digitalisere serviceeftersyn er det administrative arbejde blevet væsentligt nemmere, både ift. planlægning, påmindelser for eftersyn samt bestilling af servicedele.”

Jannie Nielsen

Jannie Nielsen

Jannie Nielsen

Marketing- og HR chef | FLEX1ONE

Marketing- og HR chef | FLEX1ONE

Marketing- og HR chef | FLEX1ONE

"

"

"

Hvorfor er FLEX1ONE gået den digitale vej?

Det er der to årsager til. Den ene er, at man fra ledelsens side har et ønske om at effektivisere og gøre processerne omkring de mange serviceeftersyn/akutopgaver mere fleksible. Dette opnår vi via en digital løsning, idet vi kan kommunikere hurtigere og mere struktureret mellem kontoret og de medarbejdere, der udfører de enkelte opgaver. Det hjælper app’en til, da den enkelte medarbejder hele tiden har overblikket over sine opgaver og let kan se, om der er andre opgaver i området, der kan klares i samme omgang. Den anden årsag er, at den digitale løsning er mere fyldestgørende end den kendte papirmetode. Med et elektronisk setup kan vi eksempelvis tilknytte billeder som dokumentation for de arbejdsopgaver, der er udført i marken  – mens vi er derude. Og det sparer os for en masse tid.

“Det er afgørende for os, at vi er så grundige og nøjagtige som muligt, når vi er ude hos vores kunder. For at kunne ensarte kvaliteten af vores arbejde har vi indført faste procedurer/tjeklister, som vores medarbejdere arbejder ud fra. Disse tjeklister foregik tidligere via registrering på papirer, som medarbejderne skulle udfylde og efterfølgende scanne ind. Denne proces har vi formået at optimere ved hjælp af Inspectly.”


Hvorfor er fotodokumentation vigtig for jer?

Dokumentation er vigtig, idet vi har brug for sporbarhed i vores eftersyn. Det skyldes, at det ikke altid er den samme servicemedarbejder, der efterser den samme lift på to efter hinanden følgende år.

Derfor er det vigtigt, at servicemedarbejderen til enhver tid kan se, hvilke opgaver der tidligere er udført, og hvilke anmærkninger der er noteret ved tidligere eftersyn.

Herudover giver dokumentationen os mulighed for at være mere præcise i vores kommunikation med kunderne. Via dokumentationen kan kunden lettere forholde sig til det arbejde, vi har udført. Det giver overordnet set en bedre dialog internt såvel som ekstern omkring vores opgaveløsning.


Hvilke fordele opnår I ved de digitale tjeklister?

Det er afgørende for os, at vi er så grundige og nøjagtige som muligt, når vi er ude hos vores kunder. For at kunne ensarte kvaliteten af vores arbejde har vi indført faste procedurer/tjeklister, som vores medarbejdere arbejder ud fra. Disse tjeklister foregik tidligere via registrering på papirer, som medarbejderne skulle udfylde og efterfølgende scanne ind. Denne proces har vi formået at optimere ved hjælp af Inspectly.

Den første fordel er derfor, at vi via central styring af tjeklisterne kan gennemføre ændringer hos alle medarbejdere på én gang. Dette er en stor forskel fra tidligere, hvor tjeklisterne lå i papirform hos den enkelte medarbejder. Ændringer i tjeklisterne betød tidligere, at vi skulle sende de nye lister til medarbejderne, der derefter skulle huske at printe den nye version. Det slipper vi for ved at kunne styre alle ændringer fra centralt hold.

En anden fordel ved at indføre digitale tjeklister er muligheden for at gøre disse mere intelligente end papirudgaven. På papir er en tjekliste som den er skabt, men i den digitale verden kan en tjekliste ændre udseende på baggrund af de svar, som en medarbejder giver. Det betyder, at vi kan spørge om de rigtige ting i forhold til producent, lifttype, eftersynsintervaller mv. Det giver vores medarbejdere et bedre overblik, da tjeklisterne kun indeholder relevante spørgsmål. Den tredje fordel ved løsningen er, at hver enkel autolift via QR- eller stregkoder kan scannes og identificeres med Inspectly. Dette sikrer dels, at medarbejderen altid ved, at det er den rigtige lift, han/hun arbejder på, dels at den udførte servicerapport altid bliver gemt på den rigtige lift.

Denne løsning er helt afgørende for os, da vores kunder skal bruge disse rapporter i forbindelse med kontroleftersyn fra Sikkerhedsstyrelsen. Samlet giver Inspectly-systemet os en række fordele, som er meget fordelagtige økonomisk såvel som arbejdsmæssigt. Vi er derfor meget glade for beslutningen om at indføre digitale tjeklister hos FLEX1ONE.

Hvorfor er FLEX1ONE gået den digitale vej?

Det er der to årsager til. Den ene er, at man fra ledelsens side har et ønske om at effektivisere og gøre processerne omkring de mange serviceeftersyn/akutopgaver mere fleksible. Dette opnår vi via en digital løsning, idet vi kan kommunikere hurtigere og mere struktureret mellem kontoret og de medarbejdere, der udfører de enkelte opgaver. Det hjælper app’en til, da den enkelte medarbejder hele tiden har overblikket over sine opgaver og let kan se, om der er andre opgaver i området, der kan klares i samme omgang. Den anden årsag er, at den digitale løsning er mere fyldestgørende end den kendte papirmetode. Med et elektronisk setup kan vi eksempelvis tilknytte billeder som dokumentation for de arbejdsopgaver, der er udført i marken  – mens vi er derude. Og det sparer os for en masse tid.

“Det er afgørende for os, at vi er så grundige og nøjagtige som muligt, når vi er ude hos vores kunder. For at kunne ensarte kvaliteten af vores arbejde har vi indført faste procedurer/tjeklister, som vores medarbejdere arbejder ud fra. Disse tjeklister foregik tidligere via registrering på papirer, som medarbejderne skulle udfylde og efterfølgende scanne ind. Denne proces har vi formået at optimere ved hjælp af Inspectly.”


Hvorfor er fotodokumentation vigtig for jer?

Dokumentation er vigtig, idet vi har brug for sporbarhed i vores eftersyn. Det skyldes, at det ikke altid er den samme servicemedarbejder, der efterser den samme lift på to efter hinanden følgende år.

Derfor er det vigtigt, at servicemedarbejderen til enhver tid kan se, hvilke opgaver der tidligere er udført, og hvilke anmærkninger der er noteret ved tidligere eftersyn.

Herudover giver dokumentationen os mulighed for at være mere præcise i vores kommunikation med kunderne. Via dokumentationen kan kunden lettere forholde sig til det arbejde, vi har udført. Det giver overordnet set en bedre dialog internt såvel som ekstern omkring vores opgaveløsning.


Hvilke fordele opnår I ved de digitale tjeklister?

Det er afgørende for os, at vi er så grundige og nøjagtige som muligt, når vi er ude hos vores kunder. For at kunne ensarte kvaliteten af vores arbejde har vi indført faste procedurer/tjeklister, som vores medarbejdere arbejder ud fra. Disse tjeklister foregik tidligere via registrering på papirer, som medarbejderne skulle udfylde og efterfølgende scanne ind. Denne proces har vi formået at optimere ved hjælp af Inspectly.

Den første fordel er derfor, at vi via central styring af tjeklisterne kan gennemføre ændringer hos alle medarbejdere på én gang. Dette er en stor forskel fra tidligere, hvor tjeklisterne lå i papirform hos den enkelte medarbejder. Ændringer i tjeklisterne betød tidligere, at vi skulle sende de nye lister til medarbejderne, der derefter skulle huske at printe den nye version. Det slipper vi for ved at kunne styre alle ændringer fra centralt hold.

En anden fordel ved at indføre digitale tjeklister er muligheden for at gøre disse mere intelligente end papirudgaven. På papir er en tjekliste som den er skabt, men i den digitale verden kan en tjekliste ændre udseende på baggrund af de svar, som en medarbejder giver. Det betyder, at vi kan spørge om de rigtige ting i forhold til producent, lifttype, eftersynsintervaller mv. Det giver vores medarbejdere et bedre overblik, da tjeklisterne kun indeholder relevante spørgsmål. Den tredje fordel ved løsningen er, at hver enkel autolift via QR- eller stregkoder kan scannes og identificeres med Inspectly. Dette sikrer dels, at medarbejderen altid ved, at det er den rigtige lift, han/hun arbejder på, dels at den udførte servicerapport altid bliver gemt på den rigtige lift.

Denne løsning er helt afgørende for os, da vores kunder skal bruge disse rapporter i forbindelse med kontroleftersyn fra Sikkerhedsstyrelsen. Samlet giver Inspectly-systemet os en række fordele, som er meget fordelagtige økonomisk såvel som arbejdsmæssigt. Vi er derfor meget glade for beslutningen om at indføre digitale tjeklister hos FLEX1ONE.

Hvorfor er FLEX1ONE gået den digitale vej?

Det er der to årsager til. Den ene er, at man fra ledelsens side har et ønske om at effektivisere og gøre processerne omkring de mange serviceeftersyn/akutopgaver mere fleksible. Dette opnår vi via en digital løsning, idet vi kan kommunikere hurtigere og mere struktureret mellem kontoret og de medarbejdere, der udfører de enkelte opgaver. Det hjælper app’en til, da den enkelte medarbejder hele tiden har overblikket over sine opgaver og let kan se, om der er andre opgaver i området, der kan klares i samme omgang. Den anden årsag er, at den digitale løsning er mere fyldestgørende end den kendte papirmetode. Med et elektronisk setup kan vi eksempelvis tilknytte billeder som dokumentation for de arbejdsopgaver, der er udført i marken  – mens vi er derude. Og det sparer os for en masse tid.

“Det er afgørende for os, at vi er så grundige og nøjagtige som muligt, når vi er ude hos vores kunder. For at kunne ensarte kvaliteten af vores arbejde har vi indført faste procedurer/tjeklister, som vores medarbejdere arbejder ud fra. Disse tjeklister foregik tidligere via registrering på papirer, som medarbejderne skulle udfylde og efterfølgende scanne ind. Denne proces har vi formået at optimere ved hjælp af Inspectly.”


Hvorfor er fotodokumentation vigtig for jer?

Dokumentation er vigtig, idet vi har brug for sporbarhed i vores eftersyn. Det skyldes, at det ikke altid er den samme servicemedarbejder, der efterser den samme lift på to efter hinanden følgende år.

Derfor er det vigtigt, at servicemedarbejderen til enhver tid kan se, hvilke opgaver der tidligere er udført, og hvilke anmærkninger der er noteret ved tidligere eftersyn.

Herudover giver dokumentationen os mulighed for at være mere præcise i vores kommunikation med kunderne. Via dokumentationen kan kunden lettere forholde sig til det arbejde, vi har udført. Det giver overordnet set en bedre dialog internt såvel som ekstern omkring vores opgaveløsning.


Hvilke fordele opnår I ved de digitale tjeklister?

Det er afgørende for os, at vi er så grundige og nøjagtige som muligt, når vi er ude hos vores kunder. For at kunne ensarte kvaliteten af vores arbejde har vi indført faste procedurer/tjeklister, som vores medarbejdere arbejder ud fra. Disse tjeklister foregik tidligere via registrering på papirer, som medarbejderne skulle udfylde og efterfølgende scanne ind. Denne proces har vi formået at optimere ved hjælp af Inspectly.

Den første fordel er derfor, at vi via central styring af tjeklisterne kan gennemføre ændringer hos alle medarbejdere på én gang. Dette er en stor forskel fra tidligere, hvor tjeklisterne lå i papirform hos den enkelte medarbejder. Ændringer i tjeklisterne betød tidligere, at vi skulle sende de nye lister til medarbejderne, der derefter skulle huske at printe den nye version. Det slipper vi for ved at kunne styre alle ændringer fra centralt hold.

En anden fordel ved at indføre digitale tjeklister er muligheden for at gøre disse mere intelligente end papirudgaven. På papir er en tjekliste som den er skabt, men i den digitale verden kan en tjekliste ændre udseende på baggrund af de svar, som en medarbejder giver. Det betyder, at vi kan spørge om de rigtige ting i forhold til producent, lifttype, eftersynsintervaller mv. Det giver vores medarbejdere et bedre overblik, da tjeklisterne kun indeholder relevante spørgsmål. Den tredje fordel ved løsningen er, at hver enkel autolift via QR- eller stregkoder kan scannes og identificeres med Inspectly. Dette sikrer dels, at medarbejderen altid ved, at det er den rigtige lift, han/hun arbejder på, dels at den udførte servicerapport altid bliver gemt på den rigtige lift.

Denne løsning er helt afgørende for os, da vores kunder skal bruge disse rapporter i forbindelse med kontroleftersyn fra Sikkerhedsstyrelsen. Samlet giver Inspectly-systemet os en række fordele, som er meget fordelagtige økonomisk såvel som arbejdsmæssigt. Vi er derfor meget glade for beslutningen om at indføre digitale tjeklister hos FLEX1ONE.

Man-fre 09:00 - 15:00

Adresse

Lægårdsvej 24

8520 Lystrup

Man-tors 08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:30

Kontakt

Telefon

Email & chat

© Inspectly ApS 2023

CVR: 3395 4883

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få direkte besked, når vi deler viden og indsigt i branchen samt nyheder om vores løsninger.

Man-fre 09:00 - 15:00

Adresse

Lægårdsvej 24

8520 Lystrup

Man-tors 08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:30

Kontakt

Telefon

Email & chat

© Inspectly ApS 2023

CVR: 3395 4883

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få direkte besked, når vi deler viden og indsigt i branchen samt nyheder om vores løsninger.

© Inspectly ApS 2023

CVR: 3395 4883

Man-fre 09:00 - 15:00

Adresse

Lægårdsvej 24

8520 Lystrup

Man-tors 08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:30

Kontakt

Telefon

Email & chat

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få direkte besked, når vi deler viden og indsigt i branchen samt nyheder om vores løsninger.

© Inspectly ApS 2023

CVR: 3395 4883

Man-fre 09:00 - 15:00

Adresse

Lægårdsvej 24

8520 Lystrup

Man-tors 08:00 - 16:00

Fredag 08:00 - 15:30

Kontakt

Telefon

Email & chat

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få direkte besked, når vi deler viden og indsigt i branchen samt nyheder om vores løsninger.