Inspectly understøtter DS 1140 og konstruktionsbærende fag

DS1140 og KS-krav til konstruktionsbærende fag

I samarbejde med DI Byggeri tilbyder Inspectly nu adgang til mere end 80+ standardskemaer klar til brug, der med få klik kan hentes i vores app.

Dermed sikres du en nemmere tilgang til KS, og at du er dækket efter anbefalinger, der kommer direkte fra DI Byggeri til DS 1140 og konstruktionsbærende fag

 • Overholder krav i ny standard, DS 1140
 • 80+ standardskemaer klar til projektoprettelse
 • Forberedt specifikt til de enkelte brancher
null

Kvalitetssikring af bærende konstruktioner

Med BR18 kom der krav om kvalitetssikring af bærende konstruktioner, hvilket gør kvalitetssikring til noget som langt de fleste entreprenører og håndværkere, særligt tømrer og murere, men også hoved- og totalentrepriser, skal udføre som en del af byggeprojektet.

Dette betyder at kvalitetssikring nu skal anvendes på langt flere byggeprojekter end kun statslige og statsstøttede byggerier. Nu er det selve byggeprojektet, der definerer om der skal foretages kontrol eller ej, og dermed vil flere byggeprojekter i den private sektor være underlagt at udføre kontrol under byggeprocessen.

Værd at vide om KS-krav til bærende konstruktioner

Der er nogle forholdsregler, som er gode at kende til, når du har med bærende konstruktioner at gøre. Niveauet af KS-krav og hvordan dokumentationen skal udføres defineres af den type af byggeprojekt, det drejer sig om, og nogle gange kan du selv udføre, mens det andre gange kræver eksterne uvildige personer.

Få lidt mere kendskab med reglerne ved at klikke på de enkelte bokse i denne sektion.

Har du yderligere spørgsmål, står vi til rådighed for dig.

Om der skal udføres kontrol, og hvordan der skal udføres kontrol, kvalificeres af selve byggeprojektet, hvilket er delt op i 4 konstruktionsklasser. Det er dermed størrelsen af byggeprojektet, hvor også betragtning om tab af menneskeliv bestemmer nødvendigheden af kvalitetssikring.

De fire konstruktionsklasser ser således ud:

 1. Lav risiko: Simpelt byggeri såsom enfamilies-, række-, sommerhus / simple landbrugsbygninger / simpel industri.
 2. Konstruktioner, som ikke er indplaceret i KK1 eller KK3: industribygning, daginstitutioner, boligejendom.
 3. Middel/stor risiko: Boligejendom, skole med idrætshal, parkeringshuse.
 4. Høj risiko: Meget høje huse, museer og koncertbygninger, tribuner og sportshaller, vejbroer og tunneler.

Hvem der udfører kontrollen bestemmes af hvilket byggeprojekt det drejer sig om.

Den almene kontrol skal altid udføres, og reglerne gælder både nybyggeri, ombygning, renovering og ændret anvendelse af eksisterende byggeri. Det er den udførendes ansvar at den almene kontrol udføres efter reglerne.

Den særlige kontrol udføres for særligt vanskelige eller kritiske konstruktioner, hvor byggeriet er mere kompliceret, jf. BR18’s bestemmelser. Det er den projekterende part, der har ansvaret for disse kontroller.

Der findes tre kontroltyper, som er med til at understøtte kvalitetssikring af bærende konstruktioner. De tre er listet her:

Egenkontrol (E): Kontrol af den person, der har udført arbejdet.*

Uafhængigkontrol (U): Kontrol af en person, som ikke har medvirket ved udførelsen af det enkelte byggeprojekt – hvilket kan være en person fra samme organisation.

Tredjepartskontrol (T): Kontrol, der udføres af en person, som ikke tilhører samme organisation som den udførende.**

*Her er der ikke noget krav om dokumentation på kontrol.
**Kun kontrol af dokumentationen.

Uanset hvilken konstruktionsklasse byggeprojektet er placeret i, skal der udføres egenkontrol. I konstruktionsklasse 1 er det kun nødvendigt med egenkontrol. I KK2, KK3 og KK4 skal der suppleres med en uafhængig kontrol. I konstruktionsklasse 4 kræves der yderligere en tredjepartskontrol, hvor denne kan erstatte uafhængigkontrol.

Klar til næste skridt?

Vores løsninger er skræddersyet specifikt til det udførende byggeris mange udfordringer – og derfor finder du ikke et bedre værktøj til KS og kvalitet end Inspectly.

Inspectly enheder overblik

DS 1140: En ”vejledning” til kvalitetssikring af bærende konstruktioner

Dansk Standard har sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) lavet DS 1140, der fortæller, hvordan udførende kan sikre korrekt udført kvalitetssikring af bærende konstruktioner jf. kravene i EN 1990 som reference til bygningsreglementet. Derfor kan DS 1140-standarden betragtes som en vejledning.

DS 1140 er lavet som en hjælp til den udførende byggevirksomhed. Standarden fastsætter rammerne om udførelse af den almene kontrol, der altid skal gennemføres i forbindelse med udførelse af en bærende konstruktion. Standarden omhandler derfor ikke krav til tredjepartskontrol, særlig kontrol eller kontrol af æstetiske krav (overfladers udseende mm.)

DS 1140 har krav til kvalitetsstyring

Det er et krav at den udførende skal have et kvalitetssikringssystem. Sådan et system vil eksempelvis bidrage til at:

 • Sikre overensstemmelse mellem udførelsesgrundlaget og det, der bliver lavet
 • Sikre relevante personer i kontrolarbejdet har de fornødne kvalifikationer og kompetencer
 • Sikre at kontroller planlægges, gennemføres og dokumenteres løbende i det udførende arbejde

I konstruktionsklasserne 2, 3 og 4 vil der også være krav til dokumentationen, hvilket et kvalitetssikringssystem vil bidrage effektivt med.

Krav til kvalitetssikringshåndbog

I DS 1140 er der også krav til at kvalitetssikringshåndbogen (KS-håndbog) indeholder beskrivelser og anden relevant information, hvilket inkluderer al dokumentation. KS-håndbogen skal beskrive, hvorledes virksomheden håndterer:

 • Kontrol og granskning af udførelsesgrundlaget
 • Håndtering af revisioner
 • Indkøb af materialer og underleverancer
 • Arbejdsinstruktioner ved kritiske arbejder
 • Uafhængigkontrol (hvem kan/må?)
 • Udarbejdelse af kontrolplaner
 • Gennemførsel og dokumentation af kontrolprocesser
 • Behandling af afvigelser
 • Godkendelse af systemet

Planlægning af kontrollen

Med DS 1140 skal du også planlægge din kontrol. Det er vigtigt at der er identifikation af bærende konstruktionsdele, hvor der ligeledes skal udarbejdes kontrolplaner for den enkelte konstruktionsdel. Der skal foretages en opdeling af byggesagen i kontrolafsnit. Derudover skal der planlægges, hvordan man gennemfører og dokumenterer resultaterne af kontrollerne.

Kontrolplanen

I selve kontrolplanen skal du sikre at det enkelte kontrolpunkt kan identificeres med et specifikt ID og titel. Der må ikke være tvivl om hvilken del, der kontrolleres, samt hvad der specifikt skal kontrolleres. Derudover skal kontrolplanen indeholde grundlaget for kontrollen samt i hvilket omfang der skal kontrolleres, hvor der i DS 1140 er et krav om at omfanget skal kunne tælles – og derfor er det ikke nok at forholde sig til en procentmængde af den enkelte kontrol.

Hos Inspectly taler vi ofte med kunder, der er blevet mødt af et 100 % krav på et kontrolpunkt. Med DS 1140 er det nu vigtigt at entreprenøren stiller krav til de enkelte kontrolpunkter, og sikrer at kontrolplanen indeholder tællelige målinger.

Kontrolplanen skal også indeholde kontrolmetode og et acceptkrav, således at parterne er enige om, hvordan den enkelte kontrol udføres, så der er konsensus mellem kontrollen og de krav, man skal overholde. Det er også vigtigt at bestemme kontroltidspunktet – om det er før eller efter man starter på selve arbejdet.

Kontrolplanen skal også indeholde vejledning til hvordan man dokumenterer den enkelte kontrol – om det er via tekst og billeder, via målinger, via konkrete ja/nej-spørgsmål eller via en blanding af eksempelvis spørgsmål og billeder.

×
iKontrol skifter navn til Inspectly
Vi har fået nyt navn og udtryk, men vi er stadig det samme hold bag det samme produkt.
LÆS MERE OM NAVNESKIFTET HER
Vi er fortsat din foretrukne partner
indenfor digital kvalitetssikring