DS1140 og KS-krav til konstruktionsbærende fag

Her kan du læse alt om DS1140 for de konstruktionsbærende fag.

Inspectly understøtter DS 1140 og konstruktionsbærende fag

I samarbejde med DI Byggeri tilbyder Inspectly nu adgang til mere end 80+ standardskemaer klar til brug, der med få klik kan hentes i vores app. Dermed sikres du en nemmere tilgang til KS, og at du er dækket efter anbefalinger, der kommer direkte fra DI Byggeri til DS 1140 og konstruktionsbærende fag

 • Overholder krav i ny standard, DS1140
 • 80+ standardskemaer klar til projektoprettelse
 • Forberedt specifikt til de enkelte brancher 

Kvalitetssikring af bærende konstruktioner

Du kan læse mere om Inspectly’s understøttelse af DS1140 her.

Med BR18 kom der krav om kvalitetssikring af bærende konstruktioner, hvilket gør kvalitetssikring til noget som langt de fleste entreprenører og håndværkere, særligt tømrer og murere, men også hoved- og totalentrepriser, skal udføre som en del af byggeprojektet.

Dette betyder at kvalitetssikring nu skal anvendes på langt flere byggeprojekter end kun statslige og statsstøttede byggerier. Nu er det selve byggeprojektet, der definerer om der skal foretages kontrol eller ej, og dermed vil flere byggeprojekter i den private sektor være underlagt at udføre kontrol under byggeprocessen.

Værd at vide om KS-krav til bærende konstruktioner

Der er nogle forholdsregler, som er gode at kende til, når du har med bærende konstruktioner at gøre. Niveauet af KS-krav og hvordan dokumentationen skal udføres defineres af den type af byggeprojekt, det drejer sig om, og nogle gange kan du selv udføre, mens det andre gange kræver eksterne uvildige personer. Du kan få mere kendskab med reglerne herunder, og har du yderligere spørgsmål, står vi som altid til rådighed for dig.

Konstruktionsklasser bestemmer omfanget af kvalitetssikring

Om der skal udføres kontrol, og hvordan der skal udføres kontrol, kvalificeres af selve byggeprojektet, hvilket er delt op i 4 konstruktionsklasser. Det er dermed størrelsen af byggeprojektet, hvor også betragtning om tab af menneskeliv bestemmer nødvendigheden af kvalitetssikring. De fire konstruktionsklasser ser således ud:

 1. Lav risiko: Simpelt byggeri såsom enfamilies-, række-, sommerhus/simple landbrugsbygninger/simpel industri.
 2. Konstruktioner, som ikke er indplaceret i KK1 eller KK3: industribygning, daginstitutioner, boligejendom.
 3. Middel/stor risiko: Boligejendom, skole med idrætshal, parkeringshuse.
 4. Høj risiko: Meget høje huse, museer og koncertbygninger, tribuner og sportshaller, vejbroer og tunneler.
 

Almen vs særlig kontrol

Hvem der udfører kontrollen bestemmes af hvilket byggeprojekt det drejer sig om. Den almene kontrol skal altid udføres, og reglerne gælder både nybyggeri, ombygning, renovering og ændret anvendelse af eksisterende byggeri. Det er den udførendes ansvar at den almene kontrol udføres efter reglerne. Den særlige kontrol udføres for særligt vanskelige eller kritiske konstruktioner, hvor byggeriet er mere kompliceret, jf. BR18’s bestemmelser. Det er den projekterende part, der har ansvaret for disse kontroller.

 

Kontroltyper

Egenkontrol (E): Kontrol af den person, der har udført arbejdet.* 

Uafhængigkontrol (U): Kontrol af en person, som ikke har medvirket ved udførelsen af det enkelte byggeprojekt – hvilket kan være en person fra samme organisation. 

Tredjepartskontrol (T): Kontrol, der udføres af en person, som ikke tilhører samme organisation som den udførende.** 

*Her er der ikke noget krav om dokumentation på kontrol. 

**Kun kontrol af dokumentationen.

Minimumskrav til udførelsen af almen kontrol

Uanset hvilken konstruktionsklasse byggeprojektet er placeret i, skal der udføres egenkontrol. I konstruktionsklasse 1 er det kun nødvendigt med egenkontrol. I KK2, KK3 og KK4 skal der suppleres med en uafhængig kontrol. I konstruktionsklasse 4 kræves der yderligere en tredjepartskontrol, hvor denne kan erstatte uafhængigkontrol.

DS1140: En ”vejledning” til kvalitetssikring af bærende konstruktioner

Dansk Standard har sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) lavet DS1140, der fortæller, hvordan udførende kan sikre korrekt udført kvalitetssikring af bærende konstruktioner jf. kravene i EN1990 som reference til bygningsreglementet. Derfor kan DS1140-standarden betragtes som en vejledning. 

DS1140 er lavet som en hjælp til den udførende byggevirksomhed. Standarden fastsætter rammerne om udførelse af den almene kontrol, der altid skal gennemføres i forbindelse med udførelse af en bærende konstruktion. Standarden omhandler derfor ikke krav til tredjepartskontrol, særlig kontrol eller kontrol af æstetiske krav (overfladers udseende mm.)

DS 1140 har krav til kvalitetsstyring

Det er et krav at den udførende skal have et kvalitetssikringssystem. Sådan et system vil eksempelvis bidrage til at: 

 • Sikre overensstemmelse mellem udførelsesgrundlaget og det, der bliver lavet 
 • Sikre relevante personer i kontrolarbejdet har de fornødne kvalifikationer og kompetencer 
 • Sikre at kontroller planlægges, gennemføres og dokumenteres løbende i det udførende arbejde 

I konstruktionsklasserne 2, 3 og 4 vil der også være krav til dokumentationen, hvilket et kvalitetssikringssystem vil bidrage effektivt med.

Systemet til kvalitetssikring af bærende konstruktioner og meget andet.

Mangelgennemgang på plantegning

DS 1140 har krav til kvalitetsstyring

I DS 1140 er der også krav til at kvalitetssikringshåndbogen (KS-håndbog) indeholder beskrivelser og anden relevant information, hvilket inkluderer al dokumentation. KS-håndbogen skal beskrive, hvorledes virksomheden håndterer: 

 • Kontrol og granskning af udførelsesgrundlaget 
 • Håndtering af revisioner 
 • Indkøb af materialer og underleverancer 
 • Arbejdsinstruktioner ved kritiske arbejder 
 • Uafhængigkontrol (hvem kan/må?) 
 • Udarbejdelse af kontrolplaner 
 • Gennemførsel og dokumentation af kontrolprocesser 
 • Behandling af afvigelser 
 • Godkendelse af systemet

Planlægning af kontrollen

Med DS 1140 skal du også planlægge din kontrol. Det er vigtigt at der er identifikation af bærende konstruktionsdele, hvor der ligeledes skal udarbejdes kontrolplaner for den enkelte konstruktionsdel. Der skal foretages en opdeling af byggesagen i kontrolafsnit. Derudover skal der planlægges, hvordan man gennemfører og dokumenterer resultaterne af kontrollerne.

Kontrolplanen

I selve kontrolplanen skal du sikre at det enkelte kontrolpunkt kan identificeres med et specifikt ID og titel. Der må ikke være tvivl om hvilken del, der kontrolleres, samt hvad der specifikt skal kontrolleres. Derudover skal kontrolplanen indeholde grundlaget for kontrollen samt i hvilket omfang der skal kontrolleres, hvor der i DS 1140 er et krav om at omfanget skal kunne tælles – og derfor er det ikke nok at forholde sig til en procentmængde af den enkelte kontrol. 

Hos Inspectly taler vi ofte med kunder, der er blevet mødt af et 100 % krav på et kontrolpunkt. Med DS 1140 er det nu vigtigt at entreprenøren stiller krav til de enkelte kontrolpunkter, og sikrer at kontrolplanen indeholder tællelige målinger. 

Kontrolplanen skal også indeholde kontrolmetode og et acceptkrav, således at parterne er enige om, hvordan den enkelte kontrol udføres, så der er konsensus mellem kontrollen og de krav, man skal overholde. Det er også vigtigt at bestemme kontroltidspunktet – om det er før eller efter man starter på selve arbejdet. 

Kontrolplanen skal også indeholde vejledning til hvordan man dokumenterer den enkelte kontrol – om det er via tekst og billeder, via målinger, via konkrete ja/nej-spørgsmål eller via en blanding af eksempelvis spørgsmål og billeder.

Fem hurtige spørgsmål til Torben Hessing-Olsen

Vi havde i april 2023 Torben Hessing-Olsen fra Dancert forbi til webinar om DS 1140. Her havde vores webinargæster en lang række gode spørgsmål til manden, der ved stort set alt om dokumentationskravene til bærende konstruktioner. 

Torben Hessing-Olsen
Seniorspecialist, Dancert v. Teknologisk Institut

Må projektlederen på entreprisen udføre uafhængig kontrol?

Ja, hvis han ikke har deltaget i udførelsen af arbejdet. 

Er det et krav, at der udføres en fysisk uafhængig udførelseskontrol (B.5) på byggepladsen, eller kan de uafhængige kontroller laves fra kontoret?

Den uafhængige kontrollant skal i udgangspunktet ud på byggepladsen og udføre den uafhængige kontrol. Der kan dog være specialtilfælde, hvor man kan lave en uafhængig kontrol baseret på en dokumenteret egenkontrol. Det er primært muligt for mindre byggerier.

Er der en slags klagemulighed, hvis der ikke kan opnås enighed med den certificerede statiker om formen af KS til sluterklæringen?

Der er ingen deciderede klagemuligheder for specifikke sager, men mener man, at den certificerede statiker ikke arbejder inden for rammerne af bygningsreglementet, kan man klage over den certificerede statikers virke til certificeringsorganet.

Kan en person fra et eksternt firma udføre både den uafhængige kontrol og tredjepartskontrollen?

Nej. Tredjepartskontrollen kan ikke erstatte en uafhængig kontrol. Derfor skal det være to forskellige kontrollanter.

Hvordan spiller DS1140 ind i renovering? Styrer det eksisterende byggeris klasse dette?

Ja. Det vurderes af den certificerede statiker ved ansøgning om byggetilladelse.

Indholdsfortegnelse

Meshal Al-zohairi
Konstruktionsingeniør og KS-ansvarlig ved Leth Beton

“Inspectly har gjort vores inspektions- og rapporteringsprocesser mere effektive og mindre tidskrævende. Og så har systsmet hjulpet os med at standardisere vores kvalitetsprocedurer og sikre, at vi overholder DS 1140-kravene”.

Hør mere om DS1140 og Inspectly
Designet til den udførende

Vores løsninger er skræddersyet specifikt til det udførende byggeris mange udfordringer – og derfor finder du ikke et bedre værktøj til KS og kvalitet end Inspectly.

Scroll to Top