Foretag funktionsafprøvning med Inspectly

Alle medarbejdere på samme side

Funktionsafprøvning skal sikre at antagelser i projekteringen af byggeriet, ifbm. tekniske installationer, efterleves. Viser funktionsafprøvningen afvigelser fra det oprindelige kan byggeriet ikke tages i brug.

I dag afleveres mange bygge- og renoveringsprojekter med alvorlige fejl i de tekniske installationer. Det resulterer ofte til et forringet indeklima og et højere energiforbrug end forventet. Derfor blev der i 2017 i BR15 indført krav om funktionsafprøvning i ventilationsanlæg, varme- og køleanlæg, belysningsanlæg og elevatorer. Disse krav er videreført i den nuværende BR18 og reglerne bliver skærpet i den kommende BR20.

Bygningsreglementets krav er gældende ved nybyggeri og for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer – fx ved en ny bygningsinstallation, der ikke tidligere har været i bygningen, eller hvor ventilationen går fra naturlig til mekanisk ventilationsanlæg. Ligeledes skal der foretages funktionsafprøvning ved udskiftning af eksisterende installationer med nye tilsvarende installationer.

Få et digitalt værktøj, der sikrer dig effektiv håndtering af serviceeftersyn

I dag afleveres mange bygge- og renoveringsprojekter med alvorlige fejl i de tekniske installationer. Det resulterer ofte til et forringet indeklima og et højere energiforbrug end forventet. Derfor blev der i 2017 i BR15 indført krav om funktionsafprøvning i ventilationsanlæg, varme- og køleanlæg, belysningsanlæg og elevatorer. Disse krav er videreført i den nuværende BR18 og reglerne bliver skærpet i den kommende BR20.

Bygningsreglementets krav er gældende ved nybyggeri og for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer – fx ved en ny bygningsinstallation, der ikke tidligere har været i bygningen, eller hvor ventilationen går fra naturlig til mekanisk ventilationsanlæg. Ligeledes skal der foretages funktionsafprøvning ved udskiftning af eksisterende installationer med nye tilsvarende installationer.

Nye regler på funktionsafprøvningsområdet

Den 10. marts 2020 kommer der et nyt EU-direktiv. Her introduceres stramninger på visse regler for funktionsafprøvning, og der kommer også nye regler om vedvarende energi og automatisk CTS. Der vil ligeledes være krav om, at opnåede resultater skal bibeholdes i hele anlæggets levetid.

Funktionsafprøvning er bygherres ansvar

Det er bygherres ansvar at funktionsafprøvningen udføres og indsendes. Bygherre skal sørge for at alle tekniske installationer får foretaget en funktionsafprøvning inden bygningen tages i brug. Det er bygherres ansvar at samle al dokumentationen. Resultatet skal sendes til godkendelse hos den kommune som behandler byggeprojektet. Det er først når alle krav er opfyldt at bygningen må tages i brug.

Strømlin jeres dokumentation med Inspectly

Hos Inspectly har vi stor fokus på at gøre hverdagen nemmere for dem som skal udføre funktionsafprøvning. Typisk er det ingeniør- og bygherrerådgivere som foretager afprøvning af de tekniske anlæg og Inspectly hjælper med at gøre det nemt at registrere og samle al dokumentationen ét sted.

  • Klargøring af skemaer
  • Udførsel af test
  • Samlet aflevering til bygherre

Ved at digitalisere arbejdsgangene med Inspectly sikrer du ensartet udførelse på tværs af de enkelte funktionsafprøvninger og samtidig spare du en masse tid, da Inspectly nemt og hurtigt sikrer et samlet overblik i systemet. Ved hjælp af vores populære rapportgenerator kan du med få steps klargøre den fulde rapport på få minutter.

Indholdsfortegnelse

Scroll to Top