PLATFORM TIL EKSTRAARBEJDE

Aftalesedler

Vores løsning til aftalesedler er skræddersyet til at understøtte dine behov i hele processen. På den måde får du én platform til at holde dine aftalesedler og kommunikationen herom samlet.

Aftalesedler statistik
Aftalesedler status

Vi har gjort det komplicerede nemt og enkelt

Værktøjer til effektiv aftaleseddelstyring

Fuldt overblik over dine aftalesedler

Minimeret risiko for økonomisk tab

Saml din kommunikation om aftalesedler

Understøttelse af dialog

Hold alt samlet i Inspectly

Nem udskrivning af aftalesedler

Sådan fungerer systemet til aftalesedler

Med vores løsning til aftalesedler er du sikret, at du har overblikket over hvor i forløbet, den enkelte aftaleseddel er. Et typisk forløb kunne se således ud:

1. Oprettelse

Aftalesedlen oprettes af entreprenøren, som noterer beskrivelse, økonomisk og tidsmæssig konsekvens m.m.

2. Fremsendelse til godkendelse

Via Inspectly udsendes en mail til godkender, der kan vælge at godkende eller kommentere via ProjectWeb eller email.

3. Projectweb eller email/manuelt

Benyttes Inspectly vil logning af kommunikationen ske automatisk, og ellers logges den manuelt ved vedhæftning af email/anden dokumentation.

4. Dialog

I det tilfælde, at der er behov for en dialog mellem parterne over det fremsendte, kan dette faciliteres i Inspectly.

5. Revision

I forlængelse af en dialog kan der være behov for en revision af aftaleseddelen, hvor processen understøttes af Inspectly’s revisionsstyring.

6. Godkendelse eller afvisning

Aftalesedlen kan godkendes eller afvises, eventuelt med en vedlagt kommentar. Ved afvisning vender den retur til fase 4 og 5, hvor den revideres indtil begge parter er enige.

Se systemet i aktion

Hør mere om aftalesedler med Inspectly

Designet til den udførende

Vores løsninger er skræddersyet specifikt til det udførende byggeris mange udfordringer – og derfor finder du ikke et bedre værktøj til KS og kvalitet end Inspectly.