Digitale aftalesedler

Saml dine aftalesedler og dialogen omkring ekstraarbejde på én platform.

Aftalesedler statistik
Aftalesedler status

Nem og simpel håndtering af aftalesedler

Opret skabeloner for aftalesedler og tilføj standardbetingelser, der automatisk vedhæftes ved oprettelsen af en ny aftaleseddel. Derfra kan du altid rette til og tilføje egne filer og anden dokumentation til den enkelte aftaleseddel.

Du har altid adgang til dine aftalesedler med Inspectly

Med Inspectly har du ejerskab over egen data – også ift. aftalesedler. Dette gør, at du står bedre, hvis der skulle opstå en tvist med en anden part. Vi ser alt for ofte, at entreprenøren benytter sig af bygherrens eller totalentreprenørens system til aftalesedler, hvilket kan være problematisk i tilfælde af tvister eller konkurser. Derfor anbefaler vi, at du altid gemmer aftalesedlen i Inspectly.

Fuldt overblik over dine digitale aftalesedler

I Inspectly kan du se aftalesedlerne fordelt på status og økonomi. Dermed har du altid et godt overblik over, hvorvidt en aftaleseddel mangler godkendelse eller ej. Du kan ligeledes følge med i, hvilken part en aftaleseddel afventer, så du nemt kan følge op hos vedkommende.

Hurtig udskrivning af aftalesedler

Hvad enten du ønsker at udskrive én, flere eller alle aftalesedler fra et givent projekt, kan du gøre det med ét klik i Inspectly.

Minimeret risiko for økonomisk tab

Aftalesedlerne godkendes løbende og grundlaget er mere klart med Inspectly. Dette minimerer risikoen for tvister og økonomiske tab. Skulle en tvist alligevel opstå, er du bedre forberedt med god dokumentation.

Saml din kommunikation omkring aftalesedler og ekstraarbejde

Hold alt samlet i Inspectly og sørg for god dokumentation

Du kan kommunikere med bygherre og andre parter omkring den enkelte aftaleseddel direkte i Inspectly. Dermed logges dialogen løbende, hvilket giver mere klarhed over, hvem der har sagt hvad og hvornår.

Gennem Inspectly’s ProjectWeb kan din modpart nemt få adgang til dialogen omkring aftalesedler. Ønsker modparten ikke at anvende Inspectly, kan du selv uploade dokumenter eller email. Dermed sikrer du fortsat, at din dokumentation er samlet ét sted.

Vi sørger også for automatisk revisionsstyring, så alle kan se, hvilken udgave af aftalesedlen, der er den nyeste.

Alt ovenstående kan være vigtig dokumentation, hvis der skulle opstå tvister omkring aftalt ekstraarbejde.

Aftalesedler tilføj kommentar

Sådan fungerer systemet til digitale aftalesedler

Med vores løsning til aftalesedler har du altid overblikket over hvor i forløbet, den enkelte aftaleseddel er. Et typisk forløb kunne se således ud:
Se beskrivelsen for hvert punkt under illustrationen.

1. Oprettelse

Aftalesedlen oprettes af entreprenøren, som noterer beskrivelse, økonomisk og tidsmæssig konsekvens m.m.

2. Fremsendelse til godkendelse

Via Inspectly udsendes en mail til godkender, der kan vælge at godkende eller kommentere via Inspectly’s ProjectWeb eller email. ProjectWeb er en særlig adgang for eksterne til Inspectly.

3. Projectweb eller email/manuelt

Benyttes Projectweb vil logning af kommunikationen ske automatisk, og ellers kan du logge den manuelt ved vedhæftning af email/anden dokumentation.

4. Dialog

I det tilfælde, at der er behov for en dialog mellem parterne over det fremsendte, kan dette dermed faciliteres i Inspectly.

5. Revision

I forlængelse af en dialog kan der være behov for en revision af aftaleseddelen, hvor processen understøttes af Inspectly’s revisionsstyring.

6. Godkendelse eller afvisning

Aftalesedlen kan godkendes eller afvises, eventuelt med en vedlagt kommentar. Ved afvisning vender den retur til fase 4 og 5, hvor den revideres indtil begge parter er enige.

Hør hvordan M.V.Z. holder styr på økonomien med vores system til aftalesedler

Hør mere om digitale aftalesedler med Inspectly

Vores løsninger er skræddersyet specifikt til det udførende byggeris mange udfordringer – og derfor finder du ikke et bedre værktøj til aftalesedler og kvalitetssikring end Inspectly.

Scroll to Top