Aftalesedler

Få fuldt overblik over dine aftalesedler

Inspectly’s nye system til aftalesedler, understøtter din aftaleseddelstyring i byggeriet, så du får det fulde overblik hele vejen

System til aftalesedler – Effektivisér din aftaleseddelstyring

Med modulet til aftalesedler får du de værktøjer, du skal bruge for at gøre arbejdsprocessen med dine aftalesedler nem og simpel. Modulet understøtter dine behov ift. overblik, journalisering, dialog og opfølgning.

Med Inspectly’s Aftalesedler får du:
 • Fuldt overblik over dine aftalesedler
 • Mere transparens til forebyggelse af tvister
 • Minimeret risiko for økonomisk tab

Hvad du får med Inspectly’s Aftalesedler

Modulet er skræddersyet til at understøtte dine behov i hele processen omkring aftalesedler, og med det får du én platform til at holde alle dine aftalesedler og kommunikation samlet.

Værktøjer til effektiv aftaleseddelstyring

 • Tilføj egne filer og anden dokumentation til aftalesedlerne (Excel m.m.)
 • Opret flere hovedtyper af aftalesedler og tilføj standarddokumenter til disse, så de ved oprettelse af individuelle aftalesedler automatisk inkluderes

Fuldt overblik over dine aftalesedler

 • Se aftalesedlerne fordelt på status og økonomi
 • Nem opfølgning fordi du ved hvilken part, en aftaleseddel afventer

Minimeret risiko for økonomisk tab

 • Aftalesedlerne godkendes løbende og grundlaget er mere klart. Dette minimerer risikoen for tvister og/eller økonomisk tab.

Understøttelse af dialog

 • Med løbende logning af kommunikation får du mere klarhed over, hvem der har sagt hvad og hvornår, og dermed øger du transparensen.
 • Revisionsstyringen styrer nummertildelingen af dine aftalesedler. Dermed minimeres risikoen for, at der ikke er enighed om hvilken aftaleseddel, der er den gældende.

Hold alt samlet i Inspectly

 • Med ProjectWeb kan du tilbyde din modpart en platform til dialogen omkring aftalesedler. Ønsker modparten ikke at anvende Inspectly er platformen således designet, at du selv kan uploade godkendelse fra dokumenter eller email. Dermed sikrer du fortsat, at din dokumentation er samlet ét sted.

Rapporter

 • Hvad enten du ønsker at udskrive én, flere eller alle aftalesedler fra et givent projekt kan du gøre dette med ét klik i Inspectly.

Sådan fungerer systemet til Aftalesedler

Med Aftalesedler er du sikret, at du har overblikket over hvor i forløbet, den enkelte aftaleseddel er. Et typisk forløb kunne se således ud:

1. Oprettelse

Aftalesedlen oprettes af entreprenøren, som noterer beskrivelse, økonomisk og tidsmæssig konsekvens m.m.

2. Fremsendelse til godkendelse

Via Inspectly udsendes en mail til godkender, der kan vælge at godkende eller kommentere via ProjectWeb eller email.

3. ProjectWeb eller email/manuelt

Benyttes Inspectly vil logning af kommunikationen ske automatisk, og ellers logges den manuelt ved vedhæftning af email/anden dokumentation.

4. Dialog

I det tilfælde, at der er behov for en dialog mellem parterne over det fremsendte, kan dette faciliteres i Inspectly.

5. Revision

I forlængelse af en dialog kan der være behov for en revision af aftaleseddelen, hvor processen understøttes af Inspectly’s revisionsstyring.

6. Godkendelse eller afvisning

Godkender modtager og kan godkende eller afvise aftalesedlen. Ved afvisning vender den retur til fase 4 og 5, hvor den revideres indtil begge parter er enige.

×
iKontrol skifter navn til Inspectly
Vi har fået nyt navn og udtryk, men vi er stadig det samme hold bag det samme produkt.
LÆS MERE OM NAVNESKIFTET HER
Vi er fortsat din foretrukne partner
indenfor digital kvalitetssikring